България

Република България е държава в Югоизточна Европа. Тя граничи на изток с Черно море, и граничи с Гърция на юг, Турция на изток, Бившата югославска република Македония (БЮРМ) на запад, Сърбия и Румъния на север. Естествена граница между Румъния и България е река Дунав. по област 110.994 квадратни километра, България е на 16-тата страна в район в Европа. Неговата позиция е, че прави кръстопът на различни култури и като такъв подчерта някои от най-старите металургични, религиозни и други културни артефакти в света.

30 години ние вече предлагат екскурзии до уникални дестинации , празник , релаксация и сватбени екзотични пътувания , индивидуално и колективно в най-евтините тарифи!