категория: Латвия

Латвия

Република Латвия е страна, в Балтийския регион в Северна Европа. Тя граничи с Естония, Русия, Беларус и Литва. Латвия има земя 64.589 кв.км.. и население 1.971.500 жители, според официални оценки 2016. В столицата на Латвия Рига е (826.500 жители). то 60% населението е латвийци, докато

Чети повече