بوداپست

بوداپست پایتخت مجارستان و بخشداری از آفات است. حدود 1,7 میلیون نفر. بوداپست یک شهرستان اشغال هر دو بانک از رودخانه دانوب شد, با ادغام 17 نوامبر 1873 از بودا (بودا), بودا (Óbuda به, قدیمی بودا) و آفات (افت). این هفتمین بزرگترین شهرستان در اتحادیه اروپا است (حومه شهر و به طور کلی از شهرستانها منطقه شهری شمارش نیست)

30 سال ما در حال حاضر سفر به منحصر به فرد ارائه , روز تعطیل , آرامش و عروسی سفرهای عجیب و غریب , فردی و جمعی در ارزان ترین نرخ!