برچسب: aegean

Aegina به (جزیره)

Aegina is one of the Saronic Islands of Greece in the Saronic Gulf, 27 کیلومتر (17 من) از آتن. سنت مشتق شده نام از Aegina مادر قهرمان آیاکوس, که در این جزیره به دنیا آمد و پادشاه آن شد. در طول دوران باستان Aegina یک رقیب آتن بود, the great sea power of

ادامه مطلب