برچسب: Kallieis

Phocis را

Phocis را (یونانی: Fokida) یکی از واحدهای منطقه یونان است. این بخشی از منطقه اداری استان یونان مرکزی است. آن را از دامنه غربی پارناسوس در امتداد شرق به رشته کوه های Vardousia در غرب, بر خلیج قرنتس. این است که پس از منطقه باستانی Phocis را به نام,

ادامه مطلب