برچسب: Delfoi

Phocis را

Phocis را (یونانی: Fokida) یکی از واحدهای منطقه یونان است. این بخشی از منطقه اداری استان یونان مرکزی است. آن را از دامنه غربی پارناسوس در امتداد شرق به رشته کوه های Vardousia در غرب, بر خلیج قرنتس. این است که پس از منطقه باستانی Phocis را به نام,

ادامه مطلب

دلفی

این سایت از دلفی در سانترال بالا یونان واقع شده است, در چند فلاتهای / تراس در امتداد شیب کوه Parnassus, و شامل پناهگاه آپولو, سایت از اوراکل باستان. این خار نیم دایره است که به عنوان شناخته شده Phaedriades, و مشرف به دره Pleistos. دلفی هر دو یک سایت باستان شناسی و یک شهر مدرن در یونان است

ادامه مطلب