برچسب: Ioulis

در Cyclades

در Cyclades ( یونانی: در Cyclades) یک گروه جزیره در دریای اژه, جنوب شرقی سرزمین اصلی یونان و ریاست اداری پیشین یونان. آنها یکی از گروه جزیره که مجمع الجزایر دریای اژه را تشکیل می دهند. اشاره به نام جزایر اطراف (در Cyclades) جزیره دلوس مقدس. در Cyclades است که در آن مادری

ادامه مطلب