دسته بندی: دودکانیز

دودکانیز

صحافی کردن در امتداد ساحل از غرب ترکیه, مانند جواهرات بر دریا زمرد کبود غیرممکن, دودکانیز هر دو ورودی و جذب assers توسط - که بسیاری از آنها سال به سال از بازگشت برای نمونه به برخی از جزایر ترین فرهنگی و جغرافیایی متفاوت در دریای اژه. اینها 18 جزایر (از جمله ماهواره) یک نهاد نزد خود. Under

ادامه مطلب