دسته بندی: اپیروس

اپیروس

زمان حرکت می کند آهسته تر در اپیروس, مشغول عنوان آن را با بلند است, کوه پرورش Pindos که جرم داخلی آن را تشکیل می دهند. برای هزاران سال, این کوه تمدن ها و مهاجمان سر در گم بیمه کرده. بخشی از این گستره قوی, centred around the stunning 12km-long Vikos Gorge – said to be the world’s deepest – is

ادامه مطلب