دسته بندی: Εσθονία

Εσθονία

Η Δημοκρατία της Εσθονίας είναι χώρα της βορειοανατολικής Ευρώπης και μία από τις τρεις βαλτικές χώρες. Συνορεύει με τη Λετονία και τη Ρωσία. این منطقه 45.226 کیلومتر مربع. و جمعیت 1.315.944 ساکنان, بر اساس برآوردهای رسمی 2016. Πρωτεύουσα της Eσθονίας είναι το Τάλλιν (401.821 ساکنان). Η Εσθονία διαθέτει περισσότερες από 1400 λίμνες (οι περισσότερες πολύ

ادامه مطلب