دسته بندی: Τουρκία

استانبول

استانبول بزرگترین شهرستان در ترکیه است, حسابداری برای مالی, مرکز فرهنگی و تاریخی کشور. استانبول یک شهرستان سراسری در اوراسیا است, مرکز تاریخی و تجاری به در سمت اروپایی قرار دارد و حدود یک سوم از جمعیت در بخش آسیایی اوراسیا زندگی. با جمعیت 14,38 میلیون نفر, η

ادامه مطلب

کاپادوکیه

کاپادوکیه, کلمه یونانی باستان مشتق شده از زبان فارسی: یعنی Katpatouka “سرزمین اسب های زیبا”, این یکی از بزرگترین مناطق شرق آسیای صغیر است. امروز قلمرو متعلق است به پنج استان ترکیه: قیصریه, نیغده, KIR-اسکی شهیر, آکسارای, نوشهیر. ساکنان کاپادوکیه به نام کاپادوکیا. توسط 1922 و فاجعه آسیای صغیر,

ادامه مطلب