برچسب: Argo-Saronic Islands

جزایر دریای اژه

The Aegean Sea (یونانی: دریای اژه) فروافتادگی کشیده دریای مدیترانه واقع بین یونانی و شبه آناتولی است, به عنوان مثال, بین mainlands یونان و ترکیه. در شمال, آن را به دریای مرمره و دریای سیاه توسط تنگه داردانل و بسفر متصل. The Aegean Islands are within the sea and

ادامه مطلب