Budapest

Budapesti është kryeqyteti i Hungarisë dhe selia qarkun e Pest. ka rreth 1,7 milion njerëz. Budapest u bë një qytet i vetëm duke zënë dy brigjet e lumit Danub, me bashkimin e 17 nëntor 1873 nga Buda (Buda), Buda (Óbuda, vjetër Buddha) dhe Pest (e keqe). Ai është qyteti i shtatë më i madh në Bashkimin Evropian (pa llogaritur periferi dhe në përgjithësi në qytetet e zonës metropolitane)

30 vjet ne tani ofrojnë udhëtime në destinacione të veçantë , festë , relaksimit dhe dasmës udhëtime ekzotike , individualisht dhe kolektivisht në normat e lirë!