Venice

Venice (italian: Venezia) është një nga vendet më interesante dhe të bukur në botë.
Kjo faltore në një lagunë është pothuajse e njëjtë si ajo ishte gjashtëqind vjet më parë, e cila shton karakterit interesante. Venecia ka kalbur që kulmin e saj dhe është shumë turistë (atje jane 56000 banorët dhe 20 milion turistë në vit), por bukuri romantike mbetet.

30 vjet ne tani ofrojnë udhëtime në destinacione të veçantë , festë , relaksimit dhe dasmës udhëtime ekzotike , individualisht dhe kolektivisht në normat e lirë!